Giedrė Šidlauskė

Esu Giedrė, dviejų vaikų mama, pedagogė, šokėja. Kai dar mokiausi mokykloje, svajojau dirbti ugdomąjį darbą. Įgijau teatro bakalauro, choreografo specialybę, apsigyniau pedagogo profesinę kvalifikaciją. Studijų metais, programos „Erasmus“ metu, Švedijoje, mane žavėjo vaikų ugdymas, vykdomas per žaidimus, kasdienines situacijas, nesuvaržytą vaikų kūrybą. Esu sukūrusi choreografiją keliems klounados teatro spektakliams. Dalyvauju įvairiuose projektuose, seminaruose, festivaliuose. Džiaugiuosi, kuomet dirbdama Klaipėdos Valstybiniame muzikiniame teatre galėjau save išreikšti šokiu. Šokių pamokos, kurias vedžiau, Kauno choreografijos mokykloje, Karalienės Mortos mokykloje, „Vaikystės sode“, padėjo man sukaupti pedagoginio darbo patirtį su vaikučiais. Tad savo sukaupta patirtimi noriu pasidalyti su Liuksemburgo šeštadieninės mokyklėlės bitutėmis, ieškoti, kurti ir atrasti dar įvairesnių „medaus skonių“. 

 


 

 

Sigita Jakulienė

Mokykloje moko tikybos, kūrybinio ugdymo ir muzikos

Gimiau ir užaugau Lietuvoje. 1987 m. Panevėžio J. Švedo aukštesniojoje muzikos mokykloje įgijau choro dirigavimo specialybę, o 1997 m. Lietuvos muzikos teatro ir teatro akademijoje (LMTA) – klasikinio dainavimo koncertinės dainininkės specialybę. 1996–2005 m. dirbau Lietuvos operos ir baleto teatro choro artiste. Užauginau vieną dukterį – 2018 m. ji taip pat baigė LMTA ir tapo džiazo dainavimo magistre.

Mokydama vaikus dainuoti ir muzikuoti, sieksiu, kad jie ne tik pažintų muzikos pasaulį, bet ir pajustų meilę lietuvių kalbai ir kultūrai. To paties sieksiu ir kūrybinio ugdymo pamokose, o tikybos pamokėlėse dar mokysiu pažinti Dievą, rasti jį savo širdelių gelmėse.

 

 


 

Kristina Balinskienė

Kilusi iš Suvalkijos (Sūduvos), gerai žinomų Lietuvos laisvės ir kalbos puoselėtojų (Vincas Kudirka, Jonas Basanvičius, Jonas Jablonskis ir kt.), lietuvių bendrinės kalbos kilmės, krašto. Nors ir ilgą laiką gyvenau ne gimtajame krašte, bet suvalkietiška tarmė manęs nepalieka.

Įgijau Buhalterinės apskaitos bakalaurą,  bet (dešimties metų tarnybos Lietuvos kariuomenės metu, iš jų penkis metus dirbant civilių ir kariškių bendradarbiavimo srityje) suradau savo tikrąjį pomėgį, kai mane traukte traukė vieši renginiai, ypač su vaikais. Svajojau dirbti su vaikais, bet dėl šeimos prioritetų savo pomėgį teko vis atidėti. Likimo vėjai nubloškė mūsų šeimą už Lietuvos ribų, tačiau sužibo viltis ir galimybė įgyvendinti savo ilgai atidėliotą pomėgį.

 


 

Rimvydas Balinskas

Gimiau ir augau Vilniuje, tačiau visas vasaros atostogas dažniausiai praleisdavau pas senelius kaime Suvalkijoje. Senelių meilė žemei, papročiams ir lietuvybės puoselėjimas nevalingai nukreipė šių vertybių saugojimui. Po vidurinės mokyklos studijavau Lietuvos karo akademijoje ir daugiau nei 20 metų tarnavau Lieuvos kariuomenės karininku. Nuo 2017 m. dirbu NATO įsigijimų ir paramos agentūroje Liuksemburge.

2019 m. buvau žmonos padėjėjas („DJ“, „Maestro“ 😊) I korio pamokėlėse. Žmonos ir jūsų bendruomenės paskatintas, 2020 m. priėmiau iššūkį sudominti vaikus gebėti susikurti mažus dalykėlius iš parankinių priemonių, susipažinti su gamta ir atrasti komandinės veiklos dvasią.

 


 

Erdvilas Jakulis

Mokykloje moko vaikų tėvelius lietuvių kalbos

Lituanistas

1987 m. baigęs Klaipėdos K. Donelaičio I vidurinę mokyklą, Lietuvos muzikos teatro ir teatro akademijoje studijavau klasikinį dainavimą (1987–1988 ir 1990–1991), vėliau – lietuvių filologiją Klaipėdos universitete (1991–1992) ir Vilniaus universitete (1992–1997). 2002 m. Vilniaus universitete apgyniau filologijos mokslų daktaro disertaciją. Studijuodamas dirbau mokslo darbuotoju Lietuvių kalbos institute, redagavau žurnalą „Psichologija tau“, verčiau televizijos filmus, knygas. 1997–2005 m. dėsčiau Vilniaus universitete įvairius kursus: „Lietuvių kalbos istoriją“, „Baltų filologijos įvadą“, „Lietuvių kalbos kultūrą ir specialybės kalbą“, vedžiau seminarus. Nuo 2005 m. dirbu Europos Komisijoje, esu atsakingas už vertimų kokybę, rengiu „Vertimo į lietuvių kalbą vadovą“, redaguoju, konsultuoju vertėjus, rengiu jiems mokymus. 

2018 m. susipažinau su „Avilio“ mokinukais padėdamas žmonai Sigitai per muzikos pamokas, 2019 m. mokiau juos ir lietuvių kalbos, o 2020 m. imsiu mokyti lietuviškai kalbėti jų tėvelius.

 


 

Ingrida Grigaliūnaitė - Wagner

 

Gimiau ir užaugau 4 vaikų šeimoje Biržuose. Esu kaimo ir gamtos vaikas. Mano vaikystė skriejo šalia Tatulos upės, karstinių gipso įgriuvų, pievose ir miškuose. Meilė žemei ir augalams paskatino pasirinkti gamtos mokslus. A. Stulginskio universitete baigiau agronomijos magistro studijas. Dirbau Lietuvoje, tačiau norėdama daugiau sužinoti apie bitininkystę atsidūriau Liuksemburge. Pamilau ne tik bites... Čia sukūriau šeimą. Abu su vyru bitininkaujame ir auginame dukrą.

Aš – Lietuvos patriotė, esu įsitikinusi, kad lietuvių tauta gyvuos tol, kol mes puoselėsime savo šaknis, ir visa, ką patys gavome iš tėvų ir senelių, perduosime savo vaikams. Mūsų kalba – viena iš seniausių išlikusių pasaulyje ir kaip mano šviesaus atminimo bobutė sakydavo: "vaikeli, ką suradom, tą palikim."

Geriausi mūsų mokytojai – vaikai, gyvūnai, augalai... Ruošiuosi su jais ir pati mokytis, kurti, pažinti, sėti, stebėti ir suprasti mus supantį pasaulį.

Liuksemburge, Mondorf-les-Bains pagrindinėje mokykloje esu vedus vaikams užsiėmimus apie bitučių gyvenimą. Tikiuos mažieji aviliečiai taip pat taps mano bičiuliais :)))). 

 

 


Loreta Gelažiūtė

 

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Šiauliuose, 1985 m. baigiau Šiaulių 12-ąją vid. mokyklą su sustiprintu muzikos lavinimu, kur dainavau, šokau ir grojau. 1986–1991 m. studijavau Lietuvos Konservatorijos Klaipėdos Teatro meno fakultete Lietuvių kalbą, literatūrą bei režisūrą, kur įgijau lietuvių kalbos mokytojo ir mokyklinio teatro režisieriaus specialybę.
 
Manau, kad savo šaknų išsaugojimui svarbu pažinti tautosaką, folklorą. Svarbu ne tik žinoti žodžius ar išmokti gramatiką, bet ir pajausti.
 
 

Gedas Daraškevičius 

Gitaros mokytojas

Groti gitara pradėjau nuo 9 metų pas įvairius privačius mokytojus. 1984 m. įstojau mokytis gitaros specialybės į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos vardo konservatoriją. Šiuo laikotarpiu taip pat mokiausi Maskvos menų universitete ir baigiau harmonijos-teorijos ir aranžavimo vokaliniams-instrumentiniams ansambliams kursus (kompozitoriaus V. Golubiavo klasė). 1991 m. sėkmingai užbaigiau mokslus konservatorijoje (J. Tichonovo ir A. Pauliukevičiaus klasė). Nuo 1991 m. pradėjau aktyvią koncertinę veiklą Lietuvoje, taip pat koncertavau Vokietijoje, Ispanijoje, Anglijoje. Dalyvavau tarptautiniuose klasikinės gitaros konkursuose Ispanijoje: International Classical Guitar Competition “F.Tarrega" Benicasim (Castelon) ir "JuliánArcas" International Classical Guitar Competition Almería.

Nuo 18 metų pradėjau dirbti kaip privatus klasikinės gitaros specialybės mokytojas. Vėliau dirbau gitaros specialybės mokytoju įvairiose valstybinėse mokyklose. Man buvo suteiktas vyresniojo (vyr.) gitaros specialybės mokytojo vardas. Bendraudamas ir bendradarbiaudamas su įvairių mokyklų mokytojais įgijau solidžios pedagoginės patirties. 2002 m. įkūriau Trakų žiemos festivalį-konkursą styginiams muzikos instrumentams (ir tapau jo meno vadovu). Šis festivalis 2005 m. pelnė Respublikinio žiemos festivalio-konkurso vardą.

Nuo 2011 m. sėkmingai ugdau moksleivius Voketijoje.