Šeštadieniais užsiėmimų metu mokykloje veikia biblioteka, iš kurios mokyklos mokiniai gali skolintis knygas, DVD, kompaktinius diskus. Biblioteką kaupti padeda bendruomenės tėveliai ir vaikai, naujų knygų, vadovėlių ir pratybų nuolat dovanoja Europos Audito Rūmų nario Rimanto Šadžiaus kabinetas bei Lietuvos ambasada Belgijoje ir Liuksemburgui.

       Čia rasite nuolat atnaujinamą mokyklos bibliotekos knygų sąrašą: https://avilys.librarika.com .