Nuo 2023 metų mokykla „Avilys“ vaikus moko pagal Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  lituanistinio švietimo integruotą programą. Kas tai? Lituanistinio švietimo integruota programa, apimanti 2-16 m. amžiaus vaikų ugdymą, skirtą padėti užsienio lietuviams išmokti ir (arba) išlaikyti lietuvių kalbą, išsaugoti tautinį tapatumą, ugdytis pilietiškumą, susipažinti su valstybės istorija ir kultūra, išsaugoti ir stiprinti ryšius su Lietuva. Programoje integruojamas lietuvių kalbos ir socialinis (kultūros, istorijos, geografijos ir pilietiškumo) ugdymas. 

 

I korys (1,5-3 metų vaikai). Kūrybinės dirbtuvėlės mažyliams ir jų tėveliams

Mažyliams pasaulis yra nepažįstamas ir jie trokšta viską sužinoti, paliesti, pajausti, suprasti - kas? kur? kodėl? kaip?... Dalinimasis mintimis, pomėgiais, svajonėmis, gebėjimas išreikšti save ir išgirsti kitus stiprina ryšį bendruomenėje ir šeimoje. Tad pamokėlėse supažindinsime su mus supančia apilnka, skatinsime išreikšti savo pomėgius ir jais dalintis su aplinkiniais. Lavinsime įgūdžius išreikšt i/ suprasti savo mintis / jausmus ir kurti bendrus pomėgius.

Tėveliai padeda vaikučiams suprasti šį pasaulį, o mes visi kartu pamokėlių metu stengsimės paversti visas mintis į apčiuopiamus dalykus. Ar tai bus žaidimai, ar piešiniai, ar bendras kūrinys, ar šokis, ar tiesiog mus supančios aplinkos supratimas - viskas įgaus materialinę formą, kuria mėgausimės visi kartu ir parodysime aplinkiniams.

 

II korys (4 metų vaikai). Lietuvių kalba per istorijas / pasakas

Ketverių metų amžiaus vaikai ypatingai smalsūs ir pradeda domėtis žodžių reikšmėmis. Sekdami pasakas / pasakėčias mokinsime vaikus atrasti naujus žodžius, atpažinti pagrindinius herojus, aplinką, suvokti veiksmus ir viską atpasakoti. Skatinsime bendravimą, stiprinsime draugystės ryšį. Susipažinsime su lietuviškomis raidėmis. Lavinsime rankų koordinaciją apvedžiojant įvairias taškais suformuotas figūras taip artėjant prie raidžių rašybos. Skatinsime pažinti kasdieninį pasaulį žaidimais, šokiais, dainomis, trumpais filmukais ir atpažinti kas yra kas 😊.

 

III- IV koriai (5  - 6 metų vaikai). Lietuvių kalba ir kūrybinis ugdymas

Penktaisiais metais vaikai nori perteikti daugiau informacijos. Vartojamų žodžių reikšmės gana tikslios, bet dar jie nesupranta daugelio žodžių perkeltinės reikšmės. Lietuvių šnekamojoje kalboje, kaip ir kitose kalbose, yra labai daug posakių turinčių perkeltinę prasmę. Pamokų metu, lavindami šnekamosios lietuvių kalbos įgūdžius supažindinsime su vartojamais perkeltinės prasmės posakiais. Šiame amžiuje pasirodo žodžių, kuriais vaikai jau sugeba apibendrinti tikrovės faktus. Tęsiasi žodžių kūrybos periodas. Toliau turtėja žodynas. Šiame amžiuje vartojama raiškių, tikslių žodžių, ilgesnių sakinių. Vaikai labai vaizdingai pasakoja pasakas ir pagal paveikslėlius.  Skatinsime raidžių pažinimą ir iliustravimą bei skiemenų pažinimą.

Kūrybinis ugdymo pamokose per piešimą ir darbelius  mokysimės geriau pažinti supantį pasaulį, lavinsime vaizduotę, ugdysime įvairius gebėjimus, kūrybiškumą, kruopštumą, dėmesį smulkioms detalėms. Mokysimės derinti spalvas ir miklinsime pirštukus: piešime, lipdysime, klijuosime, iš gamtoje rastų daiktų gaminsime žaisliukus, kuriais galėsime žaisti patys ar dovanoti kitiems. Darysime atvirukus ir dirbsime įvairius smagius darbelius.

 

V, VI  ir VII koriai (7  - 10 metų vaikai). Lietuvių kalba ir kūrybiniai ugdymas

Mokomės lietuvių kalbos žaisdami, pažindami vienas kitą, savo aplinką ir gyvąją gamtą, kartu ruošdamiesi tradicinėms šventėms ir kalbėdamiesi apie savo savo tėvų šalį. Šis 7-10 m. vaikams skirtas kursas suskirstytas į atskiras temas: gyvoji gamta rudenį, Advento darbeliai, teatro paslaptys, kalbėsime apie Lietuvą, gyvąją gamtą pavasarį. Su vaikais tyrinėsime, kas auga aplinkui, kai ką patys pasodinsime ar pasėsime ir stebėsime, kaip keičiasi gamta įvairiais metų laikais. Ruošdamiesi šv. Kalėdų šventėms gaminsime papuošimus ir dovanėles. Kartu bandysime atskleisti teatro paslaptis. Žaisime Lietuvos istoriją. Reguliariai susitiksime aptarti perskaitytų knygų. Skaitysime ir rašysime tai, kas susiję su teminiu užsiėmimu ir stiprina draugystę.

 

VIII korys (10+ jaunieji paaugliai). Medijų klubas (lietuvių kalba, kultūra ir istorija)

Jaunieji paaugliai "Medijų klube" plėtos komunikavimo įgūdžius, geriau pažins Lietuvos kultūrą ir istoriją per medijų įvairovę (Medijų klubas be socialinių tinklų!): fotografiją, radiją, televiziją, spaudą ir t.t. Turės galimybę užsiimti komandiniais žaidimais. Interaktyvių susitikimų metu mokysis medijas kurti, jas analizuoti, jomis naudojantis komunikuojant (ne)kasdieniškas temas bei norint parodyti savo savitumą. Galbūt Medijų klube atrasime būsimąją fotografijos žvaigždę, talentingą "blogerį“ ar istoriką? 💫

Jauniesiems paaugliams rengsime žygius bei kitas aktyvias veiklas ir užsiėmimus skatinančius geriau pažinti gamtą, Lietuvos kultūrą ir istoriją. Veiklos stiprins draugystę ir savanorystę.

 

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimočiai“ 
Kas tai? Kimočiai - tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė, išdykusi Lipšniakojė, linksmas užuomarša Dobilėlis
ir labai jautri Žavioji Rožė. Kiekvienas iš jų slepia savy kokį nors jausmą.
Pagal „Kimočių“ programą dirbsiu žaismingai, pasitelkdama pasakojimus ir vaidinimus, vaikų amžių atitinkančias aktualias kasdienines situacijas, ir specialiai šiai programai sukurtus žaislus, kurie padeda vaikams suprasti ir įvardyti savo emocijas, kalbėtis apie jausmus. Taip turtinsime savo emocinį ir jausmų pasaulį. Dalydamiesi jausmais vaikai ugdosi pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, dėkingumą, savikontrolę, gebėjimą greitai atgauti jėgas, nusiraminti.
 

Etnosporto rungtys ir kitose aktyvios veiklos (suaugusiems ir vyresniems vaikams)

Visus ir mažus ir didelius kviečiame lavinti įgūdžių etnosporto rungtyse ir kitose aktyviose veiklose. Vieną valandą skirsime etnosporto rungčių įgūdžiams lavinti, o kitą valandą – įvairiems kitiems sportiniams užsiėmimams (kvadratui, krepšiniui, mažajam futbolui, žaidimui su frisbiais, estafetėms ir pan.).

 

Tikybos pamokos (visiems koriams)

Tikybos pamokose padėsime vaikams užmegzti ryšį su Dievu, ugdyti meilę Dievui ir artimui, per jiems suprantamus pasakojimus susipažinti su Šventuoju raštu. Kartu melsimės, giedosime giesmes, pagal katechezės pokalbių temas spalvinsime specialiai parengtas knygeles, kurių piešinių paprastumas dera su figūrėlėmis, naudojamomis per pokalbius. Figūrėlės neturi veido bruožų, tad vaikai galės patys juos nupiešti suteikdami norimą nuotaiką.

Tikybos pamokose naudosime Panevėžio vyskupijos katechetikos centro parengtą medžiagą – iš prancūzų į lietuvių kalbą išverstas knygas:

  • katecheto vadovą „Ateik ir sek mane“ („Viens suis-moi“, parengė Anne-Marie Le Bourhis ir kun. Benoit Caulle),
  • katecheto knygą: Tikėjimo pažadinimas (5 ir 6 metų vaikams) „Vaikai, šlovinkit Dievą!“ (Éveil de la foi pour les 5 et 6 ans „Enfants, louez votre Dieu!“, parengė Véronique Tellène),
  • katecheto knygą: Pirmieji katechezės metai (7 ir 8 metų vaikams) „Gyvenkite kaip šviesos vaikai“ (Premièr anée 7–8 ans „Vivez en enfants de lumière“, parengė Anne-Marie Le Bourhis ir kun. Benoit Caulle)
  • „Šviesos vaikų giesmynėlį“ (su kompaktine plokštele),
  • spalvinimo knygeles,
  • specialias dekoracijas.

Taip pat naudosime sukurtus paveikslus, instaliacijas.

 

Muzikos pamokos (visiems koriams)

Muzikos pamokose sieksime padėti vaikams pažinti supantį pasaulį, skatinti muzikalumą, kūrybiškumą, ugdyti įvairius gebėjimus, suteikti žinių apie lietuvių papročius, tradicijas, liaudies muziką. Skatinsime vaiko teigiamas emocijas:  improvizuosime, darysime ritmikos pratimus ir kursime žaisdami. Pamokose naudosime įvairius metodus: pokalbį, diskusiją, aiškinimą, balso pratybas, prasidainavimo pratimus; dainelių, muzikinių atkarpų demonstravimą  balsu, instrumentu; ritmo pratybas įvairiais instrumentais (pianinu, mušamaisiais), priemonėmis ir plojant, pamažu pradėsiu mokyti muzikos rašto.

 

Lietuvių kalbos pamokos suaugusiesiems

Pamokose sieksime pažinti lietuvių kalbą. Iš pradžių mokysimės suprasti ir vartoti paprastas frazes (prisistatyti, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų ir į juos atsakyti), vėliau žodžių ir frazių kraitį didinsime, siesime su svarbiausiomis gyvenimo sritimis. Išmoksime paprastomis kalbos priemonėmis papasakoti apie savo išsilavinimą, patirtį, artimiausią aplinką, patenkinti būtiniausius poreikius. Vėliau temos abstraktės ir sudėtingės.

Naudosimės įvairiomis lietuvių kaip užsienio kalbos mokymo metodinėmis priemonėmis, pvz.:

Pagojienė, D., Derukaitė, J., 2017, Aš kalbu lietuviškai, A1 (1) lygis (metodinė mokomoji medžiaga), Klaipėda;

Ramonienė, M., Vilkienė, L., 1998. Po truputį (lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems: mokinio knyga, pratybų sąsiuvinis ir mokytojo knyga). Vilnius: Baltos lankos.

Be to, mokydamiesi šį bei tą sužinosime apie lietuvių kalbos vietą tarp kitų indoeuropiečių kalbų, apie garsų, raidžių, morfemų, žodžių istoriją.