I korys. Kūrybinės dirbtuvėlės mažyliams ir jų tėveliams

Mažyliams pasaulis yra nepažįstamas ir jie trokšta viską sužinoti, paliesti, pajausti, suprasti - kas? kur? kodėl? kaip?... Dalinimasis mintimis, pomėgiais, svajonėmis, gebėjimas išreikšti save ir išgirsti kitus stiprina ryšį bendruomenėje ir šeimoje. Tad pamokėlėse supažindinsime su mus supančia apilnka, skatinsime išreikšti savo pomėgius ir jais dalintis su aplinkiniais. Lavinsime įgūdžius išreikšt i/ suprasti savo mintis / jausmus ir kurti bendrus pomėgius.

Tėveliai padeda vaikučiams suprasti šį pasaulį, o mes visi kartu pamokėlių metu stengsimės paversti visas mintis į apčiuopiamus dalykus. Ar tai bus žaidimai, ar piešiniai, ar bendras kūrinys, ar šokis, ar tiesiog mus supančios aplinkos supratimas - viskas įgaus materialinę formą, kuria mėgausimės visi kartu ir parodysime aplinkiniams.

 

II korys. Lietuvių kalba per istorijas / pasakas

Ketverių metų amžiaus vaikai ypatingai smalsūs ir pradeda domėtis žodžių reikšmėmis. Sekdami pasakas / pasakėčias mokinsime vaikus atrasti naujus žodžius, atpažinti pagrindinius herojus, aplinką, suvokti veiksmus ir viską atpasakoti. Skatinsime bendravimą, stiprinsime draugystės ryšį. Susipažinsime su lietuviškomis raidėmis. Lavinsime rankų koordinaciją apvedžiojant įvairias taškais suformuotas figūras taip artėjant prie raidžių rašybos. Skatinsime pažinti kasdieninį pasaulį žaidimais, šokiais, dainomis, trumpais filmukais ir atpažinti kas yra kas 😊.

 

IV korys. Lietuvių kalba

Penktaisiais metais vaikai nori perteikti daugiau informacijos. Vartojamų žodžių reikšmės gana tikslios, bet dar jie nesupranta daugelio žodžių perkeltinės reikšmės.

Lietuvių šnekamojoje kalboje, kaip ir kitose kalbose, yra labai daug posakių turinčių perkeltinę prasmę. Pamokėlių metu, lavindami šnekamosios ietuvių kalbos įgūdžius supažindinsime su vartojamais perkeltinės prasmės posakiais.

Šiame amžiuje pasirodo žodžių, kuriais vaikai jau sugeba apibendrinti tikrovės faktus. Tęsiasi žodžių kūrybos periodas. Toliau turtėja žodynas. Šiame amžiuje vartojama raiškių, tikslių žodžių, ilgesnių sakinių. Vaikai labai vaizdingai pasakoja pasakas ir pagal paveikslėlius. 

Skatinsime raidžių pažinimą ir iliustravimą bei skiemenų pažinimą.

 

IV korys. Kūrybinis ugdymas

Šiose pamokėlėse per piešimą ir darbelius  mokysimės geriau pažinti supantį pasaulį, lavinsime vaizduotę, ugdysime įvairius gebėjimus, kūrybiškumą, kruopštumą, dėmesį smulkioms detalėms. Mokysimės derinti spalvas ir miklinsime pirštukus: piešime, lipdysime, klijuosime, iš gamtoje rastų daiktų gaminsime žaisliukus, kuriais galėsime žaisti patys ar dovanoti kitiems. Darysime atvirukus ir dirbsime įvairius smagius darbelius.

Per pamokėles dainuosime, klausysimės pasakų. Tas pasakas vaidinsiu naudodama savo sukurtas dekoracijas, o vaikai pratęs pasakas bendraudami vieni su kitais, piešdami personažus ir žaisdami. Taip bus lavinama jų vaizduotė ir gerinami bendravimo lietuvių kalba įgūdžiai.

  

V korys. Kūrybiniai užsiėmimai

Naudojant parankines priemones galima susikurti įvairių dalykų savo aplinkos papuošimui (puokštės, paveikslai, gamtos suvenyrai ir pan.), praktiniam panaudojimui (pasistatyti palapinę miške, susitverti tvorą ir pan.) ar tiesiog sukurti žaidimo priemones („kliūčių ruožas“, supynės, žaisliukai ir pan.). Parankinės priemonės gali būti nereikalingi daiktai namuose ar bet kokios žaliavos rastos gamtoje. Ieškosime žaidimų, kurie būtų orientuoti labiau komandine dvasia nei individualiais pasiekimais. Kiekvienoje pamokoje stengsimės išlaikyti tiek kūrybos, tiek aktyvių veiksmų balansą.

 

VI, VII ir VIII koriai. Lietuvių kalba ir pasaulio pažinimas

Mokomės lietuvių kalbos žaisdami, pažindami vienas kitą, savo aplinką ir gyvąją gamtą, kartu ruošdamiesi tradicinėms šventėms ir kalbėdamiesi apie savo savo tėvų šalį. Šis 7-10 m. vaikams skirtas kursas suskirstytas į atskiras temas: gyvoji gamta rudenį, Advento darbeliai, teatro paslaptys, kalbėsime apie Lietuvą, gyvąją gamtą pavasarį. Su vaikais tyrinėsime, kas auga aplinkui, kai ką patys pasodinsime ar pasėsime ir stebėsime, kaip keičiasi gamta įvairiais metų laikais. Ruošdamiesi šv. Kalėdų šventėms gaminsime papuošimus ir dovanėles. Kartu bandysime atskleisti teatro paslaptis. Žaisime Lietuvos istoriją. Reguliariai susitiksime aptarti perskaitytų knygų. Skaitysime ir rašysime tai, kas susiję su teminiu užsiėmimu ir stiprina draugystę.

Jauniesiems paaugliams rengsime žygius bei kitas aktyvias veiklas ir užsiėmimus skatinančius geriau pažinti gamtą, Lietuvos kultūrą ir istoriją. Veiklos stiprins draugystę ir savanorystę.

 

Etnosporto rungtys ir kitose aktyvios veiklos (suaugusiems ir vyresniems vaikams)

Visus ir mažus ir didelius kviečiame lavinti įgūdžių etnosporto rungtyse ir kitose aktyviose veiklose. Vieną valandą skirsime etnosporto rungčių įgūdžiams lavinti, o kitą valandą – įvairiems kitiems sportiniams užsiėmimams (kvadratui, krepšiniui, mažajam futbolui, žaidimui su frisbiais, estafetėms ir pan.).

 

Tikybos pamokos (visiems koriams)

Tikybos pamokose padėsiu vaikams užmegzti ryšį su Dievu, ugdyti meilę Dievui ir artimui, per jiems suprantamus pasakojimus susipažinti su Šventuoju raštu. Kartu melsimės, giedosime giesmes, pagal katechezės pokalbių temas spalvinsime specialiai parengtas knygeles, kurių piešinių paprastumas dera su figūrėlėmis, naudojamomis per pokalbius. Figūrėlės neturi veido bruožų, tad vaikai galės patys juos nupiešti suteikdami norimą nuotaiką.

Tikybos pamokose naudosime Panevėžio vyskupijos katechetikos centro parengtą medžiagą – iš prancūzų į lietuvių kalbą išverstas knygas:

  • katecheto vadovą „Ateik ir sek mane“ („Viens suis-moi“, parengė Anne-Marie Le Bourhis ir kun. Benoit Caulle),
  • katecheto knygą: Tikėjimo pažadinimas (5 ir 6 metų vaikams) „Vaikai, šlovinkit Dievą!“ (Éveil de la foi pour les 5 et 6 ans „Enfants, louez votre Dieu!“, parengė Véronique Tellène),
  • katecheto knygą: Pirmieji katechezės metai (7 ir 8 metų vaikams) „Gyvenkite kaip šviesos vaikai“ (Premièr anée 7–8 ans „Vivez en enfants de lumière“, parengė Anne-Marie Le Bourhis ir kun. Benoit Caulle)
  • „Šviesos vaikų giesmynėlį“ (su kompaktine plokštele),
  • spalvinimo knygeles,
  • specialias dekoracijas.

Taip pat naudosiu savo sukurtus paveikslus, instaliacijas.

 

Muzikos pamokos (visiems koriams)

Muzikos pamokėlėmis sieksiu padėti vaikams pažinti supantį pasaulį, skatinti muzikalumą, kūrybiškumą, ugdyti įvairius gebėjimus, suteikti žinių apie lietuvių papročius, tradicijas, liaudies muziką. Skatinsiu vaiko teigiamas emocijas:  improvizuosime, darysime ritmikos pratimus ir kursime žaisdami. Pamokose naudosiu įvairius metodus: pokalbį, diskusiją, aiškinimą, balso pratybas, prasidainavimo pratimus; dainelių, muzikinių atkarpų demonstravimą  balsu, instrumentu; ritmo pratybas įvairiais instrumentais (pianinu, mušamaisiais), priemonėmis ir plojant, pamažu pradėsiu mokyti muzikos rašto.

Dainavimas

  1. Prasidainavimo pratimai (su gyvūnų kalbos skiemenimis, natų pavadinimais, tekstu).
  2. Lietuvių liaudies ir įvairaus stiliaus bei žanro dainelių atlikimas (be pritarimo ir su pritarimu – instrumentu ar fonograma) individualiai arba su grupe.

Ritmika ir muzikos rašto pažinimas

  1. Skirtingų ritminių darinių aiškinimasis, demonstravimas, atkartojimas.
  2. Supažindinimas su muzikos raštu (penkline, smuiko raktu, natų pavadinimais ir vertėmis, pauzėmis) vaizdinėmis priemonėmis, instrumento klaviatūroje. Skirtingo natų aukščio, laiko vertės aiškinimasis ir suvokimas, atpažinimas ir pakartojimas iš klausos.

Grojimas vaikiškais muzikos instrumentais

Išmoktų ritminių darinių, girdėtų melodijų atlikimas ir grojimas įvairiais mušamaisiais instrumentais.

Muzikos klausymas

Įvairaus stiliaus, žanro muzikos kūrinių klausymas, aptarimas. Muzikos nuotaikos perteikimas šokio judesiais, muzikos turinio suvokimas, atskleidimas ir perteikimas piešiant.

Improvizacija

Žaidimai naudojant ritmikos, judesio ir kalbos elementus.

  

Lietuvių kalbos pamokos suaugusiesiems

Mokytojas Erdvilas

Pamokose sieksime pažinti savo vaikų ir sutuoktinių kalbą. Iš pradžių mokysimės suprasti ir vartoti paprastas frazes (prisistatyti, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų ir į juos atsakyti), vėliau žodžių ir frazių kraitį didinsime, siesime su svarbiausiomis gyvenimo sritimis. Išmoksime paprastomis kalbos priemonėmis papasakoti apie savo išsilavinimą, patirtį, artimiausią aplinką, patenkinti būtiniausius poreikius. Vėliau temos abstraktės ir sudėtingės.

Naudosimės įvairiomis lietuvių kaip užsienio kalbos mokymo metodinėmis priemonėmis, pvz.:

Pagojienė, D., Derukaitė, J., 2017, Aš kalbu lietuviškai, A1 (1) lygis (metodinė mokomoji medžiaga), Klaipėda;

Ramonienė, M., Vilkienė, L., 1998. Po truputį (lietuvių kalbos vadovėlis pradedantiesiems: mokinio knyga, pratybų sąsiuvinis ir mokytojo knyga). Vilnius: Baltos lankos.

Be to, mokydamiesi šį bei tą sužinosime apie lietuvių kalbos vietą tarp kitų indoeuropiečių kalbų, apie garsų, raidžių, morfemų, žodžių istoriją.